Bakjourskurs 1

BAKJOURSKURS 1

Kolleger som snart skall börja gå bakjour, men också de som redan gått bakjour några år och behöver en uppfräschning.

SFAI:s styrelse har beslutat att SFAI skall erbjuda Bakjoursackreditering, på liknande sätt som Svensk Kirurgisk Förening redan gör sedan flera år, se artikel i SFAI-tidningen nr 2, 2015. En del av meriteringen för att bli bakjoursackrediterad är de bakjourskurser som planeras till hösten 2016. Här presenteras datum och preliminärt innehåll för dessa kurser. Anmäl gärna intresse till kursledaren redan nu.

Anmäl dig till kursen >

olivier-russo-206853
brady-bellini-191086
noah-grossenbacher-272200
alexander-s-kunz-116989

Bakjourkurs 1 kommer att innehålla:

1.

Lagar och förordningar som gäller för bakjour.

2.

Bedömning och optimering av vitala organ (cirku-lation, respiration, lever, njure och endokrina organ) och systemfunktioner (t.ex. koagulation och CNS) hos patienter inför anestesi och operation.

3.

Prehospital sjukvård, katastroflarm etc.

4.

Val av optimal anestesimetod (lokal, regional eller generell anestesi, samt olika kombinationer av dessa).

5.

Handläggning av svår luftväg (bl.a. videolaryngoskopi, flexibel bronkoskopi, koniotomi, perkutan trakeostomi).

6.

Anestesiologisk handläggning av “akut buk” inklusi- ve “rapid sequence induction and intubation” (RSII), och aspiration.

7.

Profylax och behandling av PONV.

 

8.

Handläggning av akut obstetrisk anestesi (inkl.HELLP-syndrom etc.).

9.

Stor blödning och tranfusionsstrategi (inkl. provtagning, TEG/ROTEM etc.).

10.

Handläggning av akut kärlkirurgi (t.ex. rupturerat AAA)

11.

Handläggning av akuta endokrina och neuromuskulära tillstånd inkl. porfyri, malign hypertermi och malignt neuroleptikasyndrom.

12.

Handläggning av anafylaktiska reaktioner.

13.

Akut barnanestesi.

14.

Handläggning av akut postoperativ konfusion/delirium.

15.

Diagnostik och behandling av de vanligaste perioperativa komplikationerna.

16.

Perioperativt ultraljud.

17.

Handläggning av akut postoperativ smärta och behandling av kronisk smärta med akutisering.

[spacer height=”170px”]

Per Nellgård, Öl. med.dr. Thoraxkliniken, Sektion TOP/TIVA

Hitta ditt material här.  BAKJOURSKURS 1 >