Bakjourskurs 2

BAKJOURSKURS 2

Kolleger som snart skall börja gå bakjour, men också de som redan gått bakjour några år och behöver en uppfräschning.

SFAI:s styrelse har beslutat att SFAI skall erbjuda Bakjoursackreditering, på liknande sätt som Svensk Kirurgisk Förening redan gör sedan flera år, se artikel i SFAI-tidningen nr 2, 2015. En del av meriteringen för att bli bakjoursackrediterad är de bakjourskurser som planeras till hösten 2016. Här presenteras datum och preliminärt innehåll för dessa kurser. Anmäl gärna intresse till kursledaren redan nu.

Anmäl dig till kursen >

montylov-216760
liu-qiaojun-188306
olivier-russo-206853
tommy-liu-97881

Bakjourkurs 2 kommer att innehålla:

1.

Handläggning av hjärtsvikt, t.ex. ischemisk hjärt- sjukdom, aortastenos, aortainsufficiens, mitralisinsufficiens, högerkammarsvikt, pulmonell hypertension, supraventrikulära och ventrikulära arytmier samt pacemaker. Monitorering av central hemodynamik (inklusive Swan-Ganz-kateter/PiCCO och ultraljuds- kardiografi etc.).

2.

Handläggning av respiratorisk svikt (t.ex. pneumothorax, atelektaser, lungödem, KOL/emfysem/ status astmatikus och ARDS, och ultraljudsbedömning av lungor och pleuravätska).

3.

Mekaniska pumpar (ECMO, VAD, IABP etc.)

4.

Mekaniska pumpar (ECMO, VAD, IABP etc.)

5.

Massiv lungembolism för akut behandling (radiologi/kirurgi/ECMO).

6.

Handläggning av leversvikt.

7.

Handläggning av akut njursvikt och akutisering av kronisk njursvikt inklusive CRRT.

 

8.

Handläggning av sepsis.

9.

Svåra infektioner hos immunosupprimerade patienter.

10.

Koagulationsoptimering vid blödning, tromboembolism och DIC.

11.

Handläggning av de vanligaste intoxikationerna inklusive antidotkunskap.

12.

Handläggning av multitrauma inklusive thoraxtrauma.

13.

Handläggning av oklar medvetslöshet och akuta metabola rubbningar.

14.

Handläggning av vätsketerapi och nutrition.

15.

Svåra intoxikationer.

16.

Svårbehandlat status epileptikus.

17.

Indikationer för tryckkammarbehandling.

18.

Akut subarachnoidalblödning och akut sinustrombos.

19.

Akut skallskada (TBI) och thoraxtrauma.

[spacer height=”170px”]

Per Nellgård, Öl. med.dr. Thoraxkliniken, Sektion TOP/TIVA

Hitta ditt material här.   BAKJOURSKURS 2 >