Forum

FORUM

ställ en fråga om materialet eller utbildningen >

KONTAKT KURSER

olivier-russo-206853
liu-qiaojun-188306
noah-grossenbacher-272200
brady-bellini-191086

SFAI, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, är en specialitetsförening för läkare inom anestesiologi, intensivvårdsmedicin, anestesiologisk algologi, ambulanssjukvård (både yt-och luftburen) samt hyperbarmedicin. SFAI:s vision är att vara den naturliga mötesplatsen och samlande organ för alla Sveriges narkosläkare. SFAI verkar genom utbildning, forskning och ett tvärprofessionellt livslångt lärande utgående ifrån en humanistisk och naturvetenskaplig grund. SFAI vill vara en modern och öppen förening med fokus på kompetens och kvalitet.

Föreningen har sitt ursprung i Narkosläkarklubben, som startades 1946 under ledning av professor Torsten Gordh Sr, Karolinska Sjukhuset – tillika den förste narkosläkaren i Europa. SFAI ingår som en specialitetsförening inom Läkarförbundet och deltar där i representantskapet. Föreningen utgör vidare en sektion inom Svenska Läkarsällskapet. SFAI har 4 vetenskapliga råd samt 4 nationella specialitetsgranskare inom ramen för samarbete med Socialstyrelsen. 

 

Click here to edit Spacer module.

Hitta ditt material här.

Få enkel tillgång till allt du behöver med ett klick.

KURSER KONTAKT