Kurser

KURSER

utbildning ska inte vara svåråtkomligt >

Vilken utbildning ska du läsa hos oss?

Anestesiologi och intensivvård vilar på fyra hörnpelare: narkos/bedövning vid kirurgi och postoperativ övervakning, intensivvård av svårt sjuka patienter med multipel organsvikt, prehospital akutsjukvård samt akut och kronisk smärtbehandling.

Click here to edit Spacer module.

paul-csogi-18594

› Svåra luftvägar

En baskurs för ST-läkare i fr.a. anestesiologi och intensivvård, men även ÖNH, samt nyblivna specialister som vill ha ett samlat fokus på svåra luftvägar.

alexander-s-kunz-116989

› Fortsättning intensivvård

Framförallt för ST-läkare med IVA-erfarenhet och juniora specialister som vill lära sig mer intensivvård.

› Smärta & smärtbehandling

Fr.a. ST-läkare, som inte får smärtenhetsplacering, och yngre specialister med smärtbehandlingsintresse.

jason-leung-370358

› Thoraxanestesi & Thoraxintensivvård

Fr.a. ST-läkare som inte får sin Thoraxplacering, men också kardiologiskt intresserade ST-läkare och nyblivna specialister.

chuttersnap-233105
alex-shutin-204369

› Bakjourskurs 1

Kolleger som snart skall börja gå bakjour, men också de som redan gått bakjour några år och behöver en uppfräschning.

vlad-ciule-43599

› Bakjourskurs 2

Kolleger som snart skall börja gå bakjour, men också de som redan gått bakjour några år och behöver en uppfräschning.

› Medicinsk Fysik & Teknik

Mer information kommer snart.

william-bout-264826

› Anestesiologikurser

Intresserad av att anmäla dig till en kurs eller har du frågor om den kursen du redan går? 

sebastien-gabriel-232361

Click here to edit Spacer module.

Har du frågor?

Besök vårt forum eller ställ en fråga direkt till oss.

KONTAKT FORUM