Smärta & Smärtbehandling

SMÄRTA OCH SMÄRTBEHANDLING

Fr.a. ST-läkare, som inte får smärtenhetsplacering, och yngre specialister med smärtbehandlingsintresse.

Ungefär halva kursen ägnas åt akut och postoperativ smärta, medan den andra halvan ägnas åt långvarig och malign smärta, samt obstetrisk smärtbehandling. Smärtfysiologi och farmakologi blandas med andra behandlingsalternativ. Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare och yngre specialister i anestesi och intensivvård men är även öppen för andra specialiteter med smärtintresse.

Anmäl dig till kursen >

brady-bellini-191087
liu-qiaojun-188306
brady-bellini-114681
alexander-s-kunz-116989

1.

Kursens ges vid An/Op/IVA och TOP/TIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Sahlgrenska i samarbete med multidisciplinära smärtenheten vid SU/Östra och Dagkirurgen, SU/Mölndal.

2.

I lärarstaben finns Olaf Gräbel Smärtenheten, SU/Ö, Peter Dahm och Christopher Lundberg, AnOpIVA, SU/M, Meta Brattwall, Dagkirurgen, SU/M, Gunnar Eckerdal, Palliationsteam, samt Lukas Lannemyr och Per Nellgård, TOP/TIVA, SU/S.

3.

Under förmiddagarna hålls föreläsningar, medan stora delar av eftermiddagarna ägnas åt falldiskussioner och demonstrationer i mindre grupper. Kursdeltagarna uppmanas att ta med egna fall för att få ett större engagemang och bredd på behandlingstraditioner.

[spacer height=”150px”]

Per Nellgård, Öl Med.dr. VO Thorax-Kärl, Sektion TOP/TIVA

Hitta ditt material här.   SMÄRTA & SMÄRTBEHANDLING >