Svåra Luftvägar

SVÅRA LUFTVÄGAR

En baskurs för ST-läkare i fr.a. anestesiologi och intensivvård >

En baskurs för ST-läkare i fr.a. anestesiologi och intensivvård, men även ÖNH, samt nyblivna specialister som vill ha ett samlat fokus på svåra luftvägar. Helst bör man ha arbetat cirka 12 månader med anestesi som blivande anestesiolog före kursstart. Drygt 700 av Sveriges anestesiologer har gått denna kurs sedan 2000.

Anmäl dig till kursen >

alexander-s-kunz-116989
ant-rozetsky-264641
brady-bellini-114681
marat-gilyadzinov-65163

1.

Under kursen lär du dig hur man gör en adekvat bedömning av luftvägarna och hur man hanterar den “svåra” luftvägen. Den nya Svenska luftvägsalgoritmen, luftvägskort och Anestesiproblemkort gås igenom.

2.

En mängd olika hjälpmedel för att hantera den “svåra luftvägen” kommer att demonstreras och finnas tillgänglig för praktisk träning i mindre grupper (simulator och klinisk fiberintubation), vilket varvas med teorietiska föreläsningar och falldiskussioner.

Kursledare: Per Nellgård, Öl Med.Dr. TOP/TIVA

[spacer height=”70px”]

Hämta ditt material här.   SVÅRA LUFTVÄGAR